K - 1


Svømmerne har en del erfaring, vilje og lyst til at blive en del af Danmarks bedste svømmere.

Svømmerne skal være fokuserede for at være en del af holdet. Der kræves disciplin og aktiv deltagelse i træningen både på land og i vandet.
Der er obligatorisk træning i skoleferier, enten hjemme eller på træningslejre.
Vi lægger stor vægt på kammeratskabet og det sociale på holdet - svømning er en individuel holdsport.

 

S T Æ V N E R

Det forventes at svømmerne deltager i forskellige stævner/lejre i Danmark og evt. udenlands.
Gentagende mangel på deltagelse i træning, lejr og stævner kan betyde, at svømmeren mister sin plads på holdet.
Overnatningsstævner har typisk en egenbetaling på 500-800 kr. inkl. stævne, forplejning/overnatning per svømmer.
Kørsel arrangeres af svømmerne selv, men der opfordres til samkørsel.

Der er fokus på det sociale på holdet, og der laves fælles arrangementer for at styrke sammenholdet. Alle svømmere skal være aktivt deltagene i det sociale sammenhold og være imødekommende overfor hinanden og imod nye svømmere på holdet. Mobning og anden dårlig opførsel tolereres ikke.

I konkurrenceafdelingen forventes det, at en forælder per familie har taget/tager kursus i tidtagning (3 timer) og bane-vendedommer (6 timer).
Alle kan skiftes til at hjælpe til ved stævner. Hvert stævne kræver 2-4 officials, som skal tilmeldes sammen med svømmerne indenfor tidsfristen.

Manglende tilmelding af frivillige officials eller udeblivelse fra officials-job kan betyde, at holdets deltagelse i et stævne bliver afvist.
Hvert stævne kræver 2-4 officials som skal tilmeldes sammen med svømmerne indenfor tidsfristen.

Der forventes yderligere en pæn og venlig omgangstone mellem svømmere, forældre og trænere.
Forældre er meget velkommen som tilskuer ved træning og stævner, men bedes holde sig i baggrunden og ikke forstyrre træningen.

 
K - 1

Svømmerne aftaler med den ansvarshavende træner, hvor mange gange om ugen de skal svømme.
Der skal meldes afbud til træner på sms ved udeblivelse fra træning.

T R Æ N I N G S T I D E R

DAG

SVØMMEHAL

TID

LANDTRÆNING

TRÆNER

Mandag Uni 05.45 - 07.30 Nej Remek

Mandag

Bolbro

19.30 - 22.00

Ja, første ½ time

Remek

Tirsdag

Højme

19.00 - 21.00

Nej

Remek, Hanna

Onsdag

Uni

16.30 - 19.00

Ja, 18.00-19.00

Remek, Hanna

Torsdag

Vollsmose

16.00 - 18.00

Ja, første ½ time

Remek

Fredag Uni 05.45-07.30 Nej Remek

Fredag

Vollsmose

16.30 - 18.00

Nej

Hanna

Lørdag

Uni

10.00-13.00

Ja, 12.00-13.00

Hanna

 

 

 
 

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Svømmeklubben FREM Odense | Stadionvej 50 A | 5200 Odense V | Tlf.: +45 24 24 37 48 | administrator@frem-odense.dk