Børn og unge med handicap eller særlige behov


Børn med funktionsnedsættelse, synshandicap eller hørenedsættelse


Holdet er for børn og unge med en fysisk funktionsnedsættelse eller nedsat syn eller hørenedsættelse. Holdet skal være et sted hvor man under kyndig træning får lært det svømmetekniske og får et fællesskab med andre parasvømmere. Dette hold er for børn i alderen 6 – 15+ år som kommer fra hele fyn. Dette er et parasvømme fællesskab for børn, som vil lære at svømme eller svømmer allerede. Igennem disse hold vil de nye svømmere også får hjælp til inklusion på almenhold i Svømmeklubben FREM Odense

Vi deler svømmerne op i 2 hold:
  • Delfin begynder i det lave vand
  • Delfin letøvet i det dybe vand

Hvert hold vil have deres egne undervisningsmål og egen plan for at tilbyde den bedst muligt undervisning.

Vi stiler efter at sikre høj kvalitet i undervisningen og giver trænerne de nødvendige kompetencer til at undervise indenfor parasvømning. 

Inden tilmelding bedes I kontakte træneren for disse hold, Kilian Poppendicker:

E-mail: kilianpoppendicker@gmail.com eller Mobil: 9387 5201
 

Børn med særlige behov


Dette hold er et aktivitets- og undervisningshold for børn med særlige behov. Her møder de andre børn med lignende udfordringer i et frirum hvor strukturen er med til at støtte dem socialt, samt hjælper dem i at lære at svømme. Børn med særlige behov kan for eksemplar være børn med ADHD, autisme, øvrige udviklingslidelser eller uafklarede udfordringer, hvor børnene har svært ved at indgå i normal undervisning eller danne nye relationer.

Holdet er et sted hvor man under kyndig træning får lært det svømmetekniske og får et fællesskab med andre børn. Igennem disse hold vil de nye svømmere også får hjælp til inklusion på almenhold i Svømmeklubben FREM Odense. Derigennem styrkes tanken om at idræt er for alle, og at idrætstilbud er til alle. På denne måde kan Svømmeklubben FREM bidrage til både et styrket foreningsliv og sammenhængskraft i samfundet ved at alle mødes om fælles idrætsaktiviteter. 

Holdene er opdelt efter alder som følger.

- Børn under 10 år.
- Børn mellem 10-15 år

Vi stiler efter at sikre høj kvalitet i undervisningen og giver trænerne de nødvendige kompetencer til at undervise børn med særlige behov. 

Inden tilmelding bedes I kontakte træneren for disse hold, Kilian Poppendicker:

E-mail:  kilianpoppendicker@gmail.com eller Mobil: 9387 5201

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Svømmeklubben FREM Odense | Stadionvej 50 A | 5200 Odense V | Tlf.: +45 24 24 37 48 | administrator@frem-odense.dk