Whistleblower-ordning


WHISTLEBLOWERORDNING for trænere, instruktører og frivillige i Svømmeklubben FREM Odense
Denne whistleblower-ordning har til formål at opdage og forhindre lovovertrædelser i vores klub og samtidigt beskytte whistlebloweren – altså den person, der indberetter en hændelse. Ordningen handler ikke om etiske forhold i relation til idræt og atleter – her henvises i stedet til DIF’s whistleblower-ordning.

HVAD KAN MAN INDBERETTE?
Gennem denne whistleblower-ordning kan du indberette det, hvis du har mistanke om, at en kollega eller frivillig i klubben overtræder loven i forbindelse med sit arbejde/frivillige arbejde. Du kan fx indberette følgende: • Økonomisk kriminalitet – fx snyd med tilskud, skat, kørselsgodtgørelse m.m. • Forskelsbehandling pga. køn • Bestikkelse • Dokumentfalsk • Tyveri
HVORDAN INDBERETTER MAN? 
Du foretager indberetningen via en online portal her.
HVAD SKER DER EFTER EN INDBERETNING?
Indberetningen sendes til en uvildig advokat, der screener for, om den falder inden for ordningens område, og undersøger fakta – evt. med opfølgende spørgsmål. Advokaten vurderer, hvorvidt mistanken om lovovertrædelse skal undersøges nærmere. Hvis dette er tilfældet, vil advokaten informere svømmeklubbens bestyrelse om indberetningen og komme med en anbefaling til den videre proces. Dereefter er det op til bestyrelsen at beslutte, om hændelsen skal give anledning til sanktioner og/eller eventuel politianmeldelse.
HVORFOR SKAL VI HAVE EN WHISTLEBLOWERORDNING?
Den 17. december 2023 trådte en ny lovgivning i kraft, der oplægger foreninger og virksomheder med over 50 ansatte at have denne whistleblower-ordning. Hvis én person har fået løn for én times arbejde i vores klub i løbet af det seneste år, tæller vedkommende med i de 50 ansatte. Derfor er Svømmeklubben FREM Odense også pålagt at indføre denne whistleblower-ordning.

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Svømmeklubben FREM Odense | Stadionvej 50 A | 5200 Odense V | Tlf.: +45 24 24 37 48 | administrator@frem-odense.dk