​O F F I C I A L S


Det er et krav, at alle klubber stiller med officials til alle svømmestævner.
Det er derfor alt afgørende, at vi i FREM har så mange uddannet officials-forældre som muligt. Jo flere vi er - jo bedre kan vi deles om at tage til stævnerne.
Det er vigtigt, at offcials tilmelder sig sammen med svømmeren til træneren inden den angivne tidsfrist.
Så ved træneren om holdet kan deltage i stævnet, eller om der skal aflyses.

 


H V A D   E R   O F F I C I A L S ?


Til ethvert svømmestævne skal der bruges 20-25 dommere som kaldes officials. Disse officials er svømmernes forældre, som melder sig frivilligt til at hjælpe med at sørge for, at alt går retfærdigt til. De har alle taget korte kurser for at  kunne dømme ens og retfærdigt.
Uden officials kan svømmestævnets resultater ikke blive godkendt og stævnet vil i de fleste tilfælde blive aflyst.

For at få offcials nok til et svømmestævne er det almindeligt, at værtsklubben kræver, at alle gæsteklubber hvert stiller med 2-4 officials under hele stævnet, før de må tilmelde svømmere. Disse officials bliver tilbudt gratis forplejning under stævnet.
Ved weekendstævner overnatter officials sammen med svømmerne og træneren ( som reglen på en skole nær svømmehallen).


O F F I C I A L U D D A N N E L S E


Dansk Svømmeunion og DGI tilbyder kurser for frivillige som ønsker at være officials ved svømmestævner.

1. kursus er  ¨tidtager kursus¨: Det handler primært om at lære at bruge et stopur. Derudover at få kendskab til svømmestævnets funktioner og officials rettigheder og pligter. Varighed ca. 3 timer. Der udleveres en hvid official-t-shrit som skal medbringes hver gang, man herefter stiller som officials.
2. kursus er ¨bane-vendedommer¨:, kurset handler om, at lære svømningens regler for at sikre en retfærdig afvikling af et svømmestævne.
(hvordan svømmere skal vende rundt, lave startspring osv. for at undgå diskvalifikation). Varighed ca. 6 timer.
3. kursus er ¨Starter¨.
4. kursus er ¨mål dommer/ledende tidtager¨.

Se venligst mere her:
http://www.svoem.org/Kurser/Officials-kurser/

Én forældre per familie bedes hurtigst muligt tager de 2 første kurser. Det vil hjælpe holdene meget, hvis nogle forældre også har lyst til at tage kursus 3 og 4.

Kursusmateriale bliver inden kurset sendt ud på mail, så der er mulighed for at forberede sig.
Kurset afsluttes med en lille prøve - 99.9 % består kurserne.

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Svømmeklubben FREM Odense | Stadionvej 50 A | 5200 Odense V | Tlf.: +45 24 24 37 48 | administrator@frem-odense.dk