HVIDHAJ TALENT 1


Svømmerne udtages på prøve til talentholdet i samarbejde mellem trænerne fra svømmeskolen og konkurrenceafdelingen. 
Forældre er også velkomne til at kontakte afdelingens ledere/trænere for at ansøge om optagelse af svømmer.

Svømmerne skal have lyst til at træne flere gange om ugen og deltage i stævner i weekenden. 
Svømmerne skal møde op til tiden, omklædt og klar til træning. 

Det forventes at svømmerne deltager ved stævner på Fyn, klubmesterskab og enkelte stævner med overnatning Fyn/Jylland.

Forældre er meget velkomne som tilskuere under træning og ved stævner, men bedes holde sig i baggrunden og ikke forstyrre træningen.
Alle der er tilknyttet konkurrenceafdelingen forventes, at være aktivt deltagene i det sociale sammenhold og være imødekommende overfor hinanden og tage godt imod nye medlemmer.

Svømmerne er i alders gruppen "Børn" eller yngre, efter dansk svømmeunions årgangsinddeling (se under årgangsgrupper)

Mobning eller anden dårlig opførsel tolereres ikke.

T A L E N T H O L D S T R Æ N I N G :

Talentholdet træner 3 gange om ugen.
De lærer en masse teknik i alle 4 svømmearter crawl/bryst/ryg/fly og indbydes via mail til stævner og forskellige sociale arrangementer. 

S T Æ V N E R :

Talent holdet skal bruge 2-4 officials ved hvert stævne. Der kræves derfor at én forælder per svømmer tager 1- 2 officials kurser hhv. ¨tidtager-kursus¨og ¨banevende-dommer-kursus¨.
Ved manglende tilmelding af frivillige officials til stævner, kan talentholdets deltagelse blive afvist af værtsklubben.
Evt. efterfølgende afbud af officials/svømmer ved stævner skal ske i god tid, da klubben risikerer bøder ved uanmeldt udeblivelse.

Overnatningsstævner har typisk en egenbetaling på mellem 500-800 kr. inkl. stævne og forplejning/overnatning.
Kørsel er for egen regning, men der opfordres til samkørsel.

Konkurrenceleder kan altid kontaktes for nærmere info: konkurrence@frem-odense.dk
T R Æ N I N G S T I D E R

DAG

SVØMMEHAL

TID

LANDTRÆNING

 

Onsdag

UNI

16.30 - 18.00

Ja, første ½ time

 

Fredag

Vollsmose

16.30 - 18.00

Ja, første ½ time

 

Søndag

Uni

12.30-14.00

Ja, første ½ time

 

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Svømmeklubben FREM Odense | Stadionvej 50 A | 5200 Odense V | Tlf.: +45 24 24 37 48 | administrator@frem-odense.dk