T A L E N T HO L D


Svømmerne udtages på prøve til talentholdet i samarbejde mellem trænerne fra svømmeskolen og konkurrenceafdelingen.
Forældre er også velkomne til at kontakte afdelingens ledere/trænere for at ansøge om optagelse af svømmer.

Svømmerne skal have lyst til at træne flere gange om ugen og deltage i stævner i weekenden.
Svømmerne skal møde op til tiden, omklædt og klar til træning.

Det forventes at svømmerne deltager ved stævner på Fyn, klubmesterskab og enkelte stævner med overnatning Fyn/Jylland.

Forældre er meget velkomne som tilskuere under træning og ved stævner, men bedes holde sig i baggrunden og ikke forstyrre træningen.
Alle der er tilknyttet konkurrenceafdelingen forventes, at være aktivt deltagene i det sociale sammenhold og være imødekommende overfor hinanden og tage godt imod nye medlemmer.

Svømmerne er i alders gruppen "Børn" eller yngre, efter dansk svømmeunions årgangsinddeling (se under årgangsgrupper)

Mobning eller anden dårlig opførsel tolereres ikke.

T A L E N T H O L D S T R Æ N I N G :

Talentholdet træner 3 gange om ugen.
De lærer en masse teknik i alle 4 svømmearter crawl/bryst/ryg/fly og indbydes via mail til stævner og forskellige sociale arrangementer.


S T Æ V N E R :

Talent holdet skal bruge 2-4 officials ved hvert stævne. Der kræves derfor at én forælder per svømmer tager 1- 2 officials kurser hhv. ¨tidtager-kursus¨og ¨banevende-dommer-kursus¨.
Ved manglende tilmelding af frivillige officials til stævner, kan talentholdets deltagelse blive afvist af værtsklubben.
Evt. efterfølgende afbud af officials/svømmer ved stævner skal ske i god tid, da klubben risikerer bøder ved uanmeldt udeblivelse.

Overnatningsstævner har typisk en egenbetaling på mellem 500-800 kr. inkl. stævne og forplejning/overnatning.
Kørsel er for egen regning, men der opfordres til samkørsel.

Konkurrenceleder kan altid kontaktes for nærmere info: konkurrence@frem-odense.dk

 
   D A G               T I D S P U N K T      S V Ø M M E H A L        

   Onsdag                16:30 - 18:00                   
Universitetet       
   Fredag                 16:30 - 18.00                   Vollsmose               
   Søndag                12:30 - 14:00                   Universitetet

   Søndag er de første 30 min. landopvarmning
   Husk FREMS shortssæt   

   T R Æ N E R   -   T A L E N T

   Bence Herodek
   Tlf: 28 26 36 21 
   H J Æ L P E T R Æ N E R   -   T A L E N T
   Vivi Nguyen
   Tlf: 52 73 08 86
Svømmeklubben FREM Odense | Stadionvej 50 A | 5200 Odense V | Tlf.: +45 66159455 | administrator@frem-odense.dk