HVIDHAJ TALENT 2


Svømmerne udtages på prøve til mini talent i samarbejde mellem trænerne fra svømmeskolen og konkurrenceafdelingen. 
Forældre er også velkomne til at kontakte afdelingens ledere/ trænere for at ansøge om optagelse af svømmer.

Svømmerne skal have lyst til at træne flere gange om ugen og deltage i stævner i weekenden. 
Svømmerne skal møde op til tiden, omklædt og klar til træning. 

Det forventes at svømmerne deltager ved stævner på Fyn og klubmesterskab.

Forældre er meget velkomne som tilskuer under træning og ved stævner, men bedes holde sig i baggrunden og ikke forstyrre træningen.
Alle tilknyttet konkurrenceafdelingen forventes at være aktivt deltagene i det sociale sammenhold og være imødekommende overfor hinanden og tage godt imod nye medlemmer.

Svømmerne er i alders gruppen "Børn" eller yngre, efter dansk svømmeunions årgangsinddeling (se under årgangsgrupper)

Mobning eller anden dårlig opførsel tolereres ikke.
 

T A L E N T :


Talent træner 2 gange om ugen og introduceres til alle 4 svømmearter crawl/bryst/ryg/fly og tilbydes forskellige sociale arrangementer sammen med talentholdet

Stævner kræver ikke uddannet officials, men blot friske frivillige, som kan hjælpe med at tage tid.
Ingen bliver diskvalificeret og alle får medalje.

Talentsvømmere deltager ikke i talentholdets stævner.
Når minitalenter bliver dygtige nok til at deltage i talentholdets stævner, skal de flytte til talentholdet.
Hver svømmer vil få besked herom.
 
Konkurrenceleder kan altid kontaktes for nærmere info: konkurrence@frem-odense.dk
 

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Svømmeklubben FREM Odense | Stadionvej 50 A | 5200 Odense V | Tlf.: +45 24 24 37 48 | administrator@frem-odense.dk