Å R G A N G S H O L D   2


Svømmerne har en del erfaring og har vilje og lyst til at blive en del af Danmarks bedste svømmere.
Svømmerne er primært fra de to yngste årgangsklasser efter dansk svømmeunions årgangs inddeling (se under årgangsgrupper).

Svømmerne skal deltage i min. 4 ud af 5 træningspas om ugen efter aftale med træneren.
Der skal meldes afbud til træner på sms ved udeblivelse fra træning.

Svømmerne skal være fokuserede for at være en del af holdet. Der kræves disciplin og aktiv deltagelse i træningen både på land og i vandet.
Der er obligatorisk træning i skoleferier, enten hjemme eller på træningslejre.
Vi lægger stor vægt på kammeratskabet og det sociale på holdet - svømning er en individuel holdsport.
 

S T Æ V N E R

Svømmerne deltager i forskellige stævner/lejre i hele Danmark. Det er en forudsætning for at være en del af holdet og gentagen mangel på deltagelse i træning og stævner kan betyde at svømmeren mister sin plads på holdet.

Overnatningsstævner har typisk en egen betaling på 500-800 kr. incl stævne, forplejning/overnatning per svømmer.
Kørsel arrangeres af svømmerne selv, men der opfordres til samkørsel.

Der er fokus på det sociale på holdet og der laves fælles arrangementer for at styrke sammenholdet. Alle svømmere skal være aktivt deltagene i det sociale sammenhold og være imødekommende overfor hinanden og tage godt imod nye svømmere på holdet. Mobning og anden dårlig opførsel tolereres ikke.

I konkurrenceafdelingen forventes det, at en forældre per familie tager kursus i tidtagning (3 timer) og bane-vendedommer (6 timer).
Alle kan skiftes til at hjælpe til ved stævner. Hvert stævne kræver 2-4 officials, som skal tilmeldes sammen med svømmerne indenfor tidsfristen.

Manglende tilmelding af frivillige officials eller udeblivelse fra officials job, kan betyde at holdets deltagelse i et stævne bliver afvist.

Der forventes yderligere en pæn og venlig omgangstone mellem svømmere, forældre og trænere.
Forældre er meget velkommen som tilskuer ved træning og stævner, men bedes holde sig i baggrunden og ikke forstyrre træningen.
Holdene træner ofte samtidig med talent, men med hvert sit program.

 

   D A G            T I D S P U N K T       S V Ø M M E H A L         


   Tirsdag              18:30 - 20:30                    Højme
   Onsdag             16:30 - 18:00                    
Universitetet       
   Torsdag             16:00 - 18:00                    Vollsmose
   Fredag               16:30 - 18.00                   Vollsmose               

   Lørdag               09:00 - 10:30                   Vollsmose

   Landtræning de første 30. min. tirsdag og torsdag
   Husk at medbringe FREM træningstøj.   T R Æ N E R   -   Å R G A N G S H O L D   2
   Cecilie La Cour Brandstrup
   Tlf: 60 19 07 14
   H J Æ L P E T R Æ N E R   -   Å R G A N G S H O L D   2
   Frederik Lorenzen
   Tlf: 26 12 83 99
Svømmeklubben FREM Odense | Stadionvej 50 A | 5200 Odense V | Tlf.: +45 66159455 | administrator@frem-odense.dk