billedet er fra nytårsstævnet 2016 hvor 18 frem svømmere vandt tilsammen 28 medajler og 3 holdcap medaljer
Kære Sponsor

De dygtige konkurrencesvømmere vil gerne svømme og træne endnu mere end vi kan tilbyde i alm hverdage.

Træningslejre og udenbys stævner har gerne en egenbetaling på ml 700-2000 pr svømmer. Derfor søger svømmerne sponsorer for at holde udgifterne nede og for at alle kan deltage.


Svømmerne afholder jævnligt sponser stævner hvor de svømmer for sponsorer for engangbeløb.
der er også  mulighed for at få firma reklame på alle afdelingens svømmeres klubtøj og badehætter mm ved fast sponsor aftale.

Hvis man ønsker at hjælpe Frem svømmerne med et engangsbeløb kan det ønskede beløb indsættes på klubbens konto og de vil gå direkte til gavn for svømmerne og ligeligt fordelt til alle på holdet.
Ønsker man en fast sponsor aftale kan konkurrence leder Margitt Kallesøe kontaktes

Sådan støtter Du Frems konkurrence svømmere
 
1.  Pengene overføres til FREM-konto Danske Bank 0996 5161649 med angivelse af hvilket hold /svømmer der sponsoreres -
     eks  "sponser årgangshold 2"
2.  Når der er overført penge sendes mail med firma og beløbs info til margittkallesoe@gmail.com  og til  c.trasbo@hotmail.com
      med evt ønsker om tekst på bekræftelse
3.  Derefter sender kasseren ( c.trasbo) mail med bekræftelse på at der er indbetalt XX kr. til Svømmeklubben Frem til vores konkurrence-svømmere


 
Svømmeklubben FREM Odense | Stadionvej 50 A | 5200 Odense V | Tlf.: +45 66159455 | administrator@frem-odense.dk